Προσθέτοντας μια διέξοδο σε τζάκι καμινάδα

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Το σύστημα εξαερισμού ενός καμινάδα καυσαερίων του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το καυσαέριο παρέχει επαρκή εξαερισμό για τοιχοποιία τροφοδοτούνται με ξύλο ή μηδενικό κάθαρση τζάκια, αλλά και την εγκατάσταση μιας άμεσης εξαερισμού ή φυσικού αερισμού ένθετο του φυσικού αερίου δεν θα σας κάνει οποιαδήποτε ζημιά.

Εξαερισμού Τζάκι

Φυσική και άμεση συστήματα εξαερισμού που δρουν μέσα από το τζάκι είναι αποτελεσματικά, διότι διέξοδο οριζόντια.

Αλλά κατά την τοποθέτηση ενός νέου τζάκι σε ένα παλιό εστία, ο εξαερισμός μπορεί να γίνει μέσα από την καπνοδόχο. Μια οριζόντια εξαερισμού είναι πιο αποτελεσματική από μια κάθετη. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε για την αποφυγή της τοιχοποιίας και την οικοδόμηση του εξαερισμού απευθείας μέσα από τον τοίχο.

αναβοσβήνει καμινάδα, αντικαθιστώντας ένα σκάφος της γραμμής καμινάδα, διαρροές καμινάδα, εξαερισμού καμινάδα, επένδυση καμινάδα, θέματα καμινάδα, καθαρισμό μια καμινάδα, καλύμματα καπνοδόχων, καμινάδα, Καπνοδόχοι, μετρήσεις καμινάδα, μόνωση καμινάδα, πώς να εγκαταστήσετε ένα σκάφος της γραμμής καμινάδα, στέμμα καμινάδα, στοιχεία καμινάδα, σωλήνα καμινάδα, τα κενά καμινάδα, το σχέδιο καμινάδα, τοιχοποιία καμινάδα