Ο ρόλος του θερμοστάτη

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Το όλο σύστημα θέρμανσης / ψύξης του σπιτιού σας χρειάζεται ένα κεντρικό όργανο, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά. Αυτός ο ρόλος αποδίδεται στο θερμοστάτη. Αποφασίζει πότε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Ο θερμοστάτης έχει έναν αισθητήρα για να εντοπίσετε το επίπεδο των πτυχίων που βρίσκονται στο περιβάλλον διαβίωσης. Το όλο σύστημα ενεργοποιείται λόγω του διακόπτη που αντιδρά σε κάθε αλλαγή στο επίπεδο των θερμοκρασιών.

Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα παλιό θερμοστάτη, η οποία δεν μπορεί να προγραμματιστεί, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Η λειτουργία του προγραμματισμού είναι απαραίτητη για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους των λογαριασμών σας. Μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα για τη νύχτα, την ημέρα και μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι θερμοκρασίες θα είναι συνεχής και θα προβλέψει τις ανάγκες σας για άνεση.

αισθητήρας, διακόπτης, θερμοστάτης, κεντρικό όργανο, παλιό θερμοστάτη, προβλέπουν τις ανάγκες σας, τα προγράμματα για τη νύχτα, την εξοικονόμηση ενέργειας