Οδηγίες για να εγκαταστήσετε ένα σκληρό αποσκληρυντικό νερού

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Το σκληρό νερό περιέχει ένα μεγάλο ποσό των μετάλλων, όπως το ασβέστιο και το κάλιο. Εκτός από αυτά τα μέταλλα, σκληρό νερό περιέχει επίσης θειικά, ανθρακικά και όξινα ανθρακικά άλατα. Αν θέλετε να μάθετε αν έχετε σκληρό ή μαλακό νερό, χρησιμοποιήστε σαπούνι ή απορρυπαντικά.

Μαλακό νερό κάνει ένα μεγάλο ποσό της σαπουνάδας σκληρό νερό, ενώ δεν δημιουργεί αφρό εύκολα. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιού προτιμούν να εγκαταστήσετε αποσκλήρυνσης του νερού, επειδή το σκληρό νερό έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις.

Ένα αποσκληρυντικό νερού αντικαθιστά τα μέταλλα στο νερό με ιόντα νατρίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα αποσκληρυντή απλή ανταλλαγή των ιόντων. Μαλακωμένο νερό περιέχει πολλά ιόντα νατρίου, αλλά αυτό δεν προκαλεί ασβέστη κλίμακας και άλλα κατάλοιπα εμφανίζονται στους σωλήνες νερού ούτε το σχηματισμό του σαπουνιού. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα αποσκληρυντικό νερού στο σπίτι σας, εδώ είναι μερικές χρήσιμες οδηγίες για να μπορείτε να ακολουθήσετε.

Προετοιμασία

Υπάρχουν τρεις τύποι αποσκλήρυνσης του νερού που διατίθενται στην αγορά: το χέρι, ημι-αυτόματο και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα. Όταν επιλέγετε ένα αποσκληρυντικό νερού, λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα της να αφαιρούν την σκληρότητα και τη διαδικασία αναγέννησης του. Φυσικά, διαθέσιμο προϋπολογισμό σας και τις προσωπικές σας ανάγκες είναι επίσης σημαντικό. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το αποσκληρυντικό νερού από τον εαυτό σας, αν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο και τις ικανότητές υδραυλικών. Εδώ είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύει το κιτ. Θα βρείτε λεπτομερή βήματα για να εγκαταστήσετε το αποσκληρυντικό νερού. Τώρα, βάλτε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στο χέρι. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν να εγκαταστήσετε τη μονάδα:

– Επιλέξτε ένα ασφαλές και ξηρό μέρος για την εγκατάσταση της μονάδας αποσκληρυντικό νερού?

– Να βρει τον κύριο σωλήνα νερού για την εγκατάσταση της μονάδας?

– Αν έχετε επιλέξει ένα αποσκληρυντικό νερού που αποτελείται από άλμη και ρητίνης, φροντίστε να τα τοποθετήσετε κοντά ο ένας από τον άλλο. Επίσης, σας εξασφαλίζει ότι η δεξαμενή άλμης τοποθετείται σε μια προσβάσιμη περιοχή.

– Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στο νερό ρείκια και την παροχή νερού στην κύρια πηγή. Κάνετε αυτό καθορίζοντας τις βάνες.

– Αδειάστε τις γραμμές του νερού με το άνοιγμα όλων των εντός και εκτός φωτιστικά.

Οδηγίες για την εγκατάσταση αποσκληρυντικό νερού

Αφού έχετε ολοκληρώσει τα προπαρασκευαστικά βήματα που αναφέρονται παραπάνω, είναι καιρός να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης. Εδώ είναι μερικές λεπτομερείς οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε.

  1. Συνδέστε το σωλήνα διανομέα στη δεξαμενή ορυκτό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κρατήστε το πάνω μέρος ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μεταλλικό για να το καθαρίσουμε.
  2. Καλύψτε τα άκρα του διανομέα με ταινία για να σταματήσει τα πλαστικά σφαιρίδια μπουν στο διανομέα.
  3. Καλύψτε την πρόσληψη οθόνης εισάγοντας χαλίκια στη δεξαμενή. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να θέσει το χαλίκι στη δεξαμενή αργά.
  4. Γεμίστε το μισό της χωρητικότητας της δεξαμενής με ρητίνη μαλακτικό.
  5. Ακολουθήστε το βιβλίο εγχειρίδιο οδηγιών για να εξασφαλίσει πολύ καλά τις βαλβίδες ελέγχου.
  6. Συνδέστε την παράκαμψη και τις σωληνώσεις του νερού μαζί και να εξασφαλίσει τις βίδες.
  7. Τώρα, θα πρέπει να ανοίξετε τη βαλβίδα ελέγχου. Βάλτε τέσσερις γαλόνι του νερού στη δεξαμενή άλμης και σαράντα κιλά χλωριούχου καλίου ή νατρίου.
  8. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανοίξετε τη βαλβίδα παροχής νερού. Κρατήστε το ανοίξετε μέχρι το νερό ρέει συνεχώς και συνεχώς από τη διαρροή.

Αυτές ήταν οι κύριες οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντικό νερού με τα χέρια σας. Αν βρείτε αυτό το δύσκολο έργο, να ζητήσει τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

sostener νερού Οδηγίες Εγκατάσταση, εγχειρίδιο οδηγιών, λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντικό νερού, λύσεις σκληρό νερό, πώς να εγκαταστήσετε ένα αποσκληρυντικό νερού, πώς να επιλέξετε το καλύτερο μαλακτικό νερού, σκληρό αποσκληρυντικό νερού, συστήματα ύδατος μαλακτικό νερού Εγκατάσταση μονάδας μαλακτικό νερό μαλακτικά αρχές λειτουργίας